User interface (UI) design is het proces van het ontwerpen van de lay-out, visuele elementen en interacties van een product of dienst om het gemakkelijk en efficiënt te maken voor gebruikers. Het omvat het ontwerp van grafische gebruikersinterface-elementen (GUI), zoals knoppen, pictogrammen en formulieren, en de algemene lay-out en navigatie van een product of dienst. UI-ontwerp is een interdisciplinair gebied dat aspecten van grafisch ontwerp, mens-computerinteractie en psychologie omvat. Een goed UI-ontwerp moet intuïtief, gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk zijn, het moet ook consistent en efficiënt zijn, en de gebruiker feedback geven over de ondernomen acties. UI-ontwerpers werken nauw samen met user experience (UX) ontwerpers en ontwikkelaars om een samenhangend en effectief ontwerp te maken dat voldoet aan de behoeften van de gebruiker.