Page Autority is een meetwaarde, vaak uitgedrukt in een score van 0 tot 100, die uitdrukt hoeveel waarde een bepaalde pagina heeft. Tools die gebruikmaken van pagina autoriteit, drukken deze uit in een logaritmische score. Page Autority is ontwikkeld door MOZ.